Izbor bajca i boje | MV Tepšić

Izbor boje u ton karti

Pored natur boje drveta od kojeg su izrađeni, furnirana vrata ili vrata izrađena od masiva drveta, kao i nameštaj, moguće je tonirati u bajc po vašoj želji ili u bajc po ton karti, a zatim ih lakirati transparentnim lakom. Svi modeli naših proizvoda se mogu tonirati, odnosno farbati po želji.

Vrata koja se farbaju u pokrivnu boju se najčešće farbaju u belu boju, ali je takođe moguće farbati vrata po RAL ton karti.

Na ovoj strani možete videti bajc ton karte, kao i RAL ton kartu pokrivnih boja.

 

NAPOMENA: Tonovi i boje na ton kartama bajčeva i pokrivnih boja koje možete videti na ovoj stranici se mogu razlikovati od istih u stvarnosti zbog devijacija koje nastaju usled prikaza na monitoru, kao i od vrste drveta na koje se nanose.
Zato preporučujemo da se tonovi bajca i pokrivnih boja konačno odrede na osnovu fiizičkih uzoraka na drvetu ili furniru.

Ton karta bajčeva

 • ton karta a1A1
 • ton karta a2A2
 • ton karta a3A3
 • ton karta a4A4
 • ton karta a5A5
 • ton karta a6A6
 • ton karta a7A7
 • ton karta a8A8
 • ton karta a9A9
 • ton karta a10A10
 • ton karta a11A11
 • ton karta a12A12
 • ton karta a13A13
 • ton karta a14A14
 • ton karta a15A15
 • ton karta a16A16
 • ton karta a17A17
 • ton karta a18A18
 • ton karta a19A19
 • ton karta a20A20
 • ton karta a21A21
 • ton karta b1B1
 • ton karta b2B2
 • ton karta b3B3
 • ton karta b4B4
 • ton karta b5B5
 • ton karta b6B6
 • ton karta b7B7
 • ton karta b8B8
 • ton karta b9B9
 • ton karta b10B10
 • ton karta b11B11
 • ton karta b12B12
 • ton karta b13B13
 • ton karta b14B14
 • ton karta b15B15
 • ton karta b16B16
 • ton karta b17B17
 • ton karta b18B18
 • ton karta b19B19
 • ton karta b20B20
 • ton karta b21B21

 • ton karta c1C1
 • ton karta c2C2
 • ton karta c3C3
 • ton karta c4C4
 • ton karta c5C5
 • ton karta c6C6
 • ton karta c7C7
 • ton karta c8C8
 • ton karta c9C9
 • ton karta c10C10
 • ton karta c11C11
 • ton karta c12C12
 • ton karta c13C13
 • ton karta c14C14
 • ton karta c15C15
 • ton karta c16C16
 • ton karta c17C17
 • ton karta c18C18
 • ton karta c19C19
 • ton karta c20C20
 • ton karta c21C21
 • ton karta d1D1
 • ton karta d2D2
 • ton karta d3D3
 • ton karta d4D4
 • ton karta d5D5
 • ton karta d6D6
 • ton karta d7D7
 • ton karta d8D8
 • ton karta d9D9
 • ton karta d10D10
 • ton karta d11D11
 • ton karta d12D12
 • ton karta d13D13
 • ton karta d14D14
 • ton karta d15D15
 • ton karta d16D16
 • ton karta d17D17
 • ton karta d18D18
 • ton karta d19D19
 • ton karta d20D20
 • ton karta d21D21

 • ton karta e1E1
 • ton karta e2E2
 • ton karta e3E3
 • ton karta e4E4
 • ton karta e5E5
 • ton karta e6E6
 • ton karta e7E7
 • ton karta e8E8
 • ton karta e9E9
 • ton karta e10E10
 • ton karta e11E11
 • ton karta e12E12
 • ton karta e13E13
 • ton karta e14E14
 • ton karta e15E15
 • ton karta e16E16
 • ton karta e17E17
 • ton karta e18E18
 • ton karta e19E19
 • ton karta e20E20
 • ton karta e21E21
 • ton karta f1F1
 • ton karta f2F2
 • ton karta f3F3
 • ton karta f4F4
 • ton karta f5F5
 • ton karta f6F6
 • ton karta f7F7
 • ton karta f8F8
 • ton karta f9F9
 • ton karta f10F10
 • ton karta f11F11
 • ton karta f12F12
 • ton karta f13F13
 • ton karta f14F14
 • ton karta f15F15
 • ton karta f16F16
 • ton karta f17F17
 • ton karta f18F18
 • ton karta f19F19
 • ton karta f20F20
 • ton karta f21F21

 • ton karta p1P1
 • ton karta p2P2
 • ton karta p3P3
 • ton karta p4P4
 • ton karta p5P5
 • ton karta p6P6
 • ton karta p7P7
 • ton karta p8P8
 • ton karta p9P9
 • ton karta p10P10
 • ton karta p11P11
 • ton karta p12P12
 • ton karta p13P13
 • ton karta p14P14
 • ton karta p15P15
 • ton karta p16P16
 • ton karta p17P17
 • ton karta p18P18
 • ton karta p19P19
 • ton karta p20P20
 • ton karta p21P21
 • ton karta p22P22
 • ton karta p23P23
 • ton karta p24P24
 • ton karta p25P25
 • ton karta p26P26
 • ton karta p27P27
 • ton karta p28P28
 • ton karta p29P29
 • ton karta p30P30
 • ton karta p31P31
 • ton karta p32P32
 • ton karta p33P33
 • ton karta p34P34
 • ton karta p35P35
 • ton karta p36P36
 • ton karta p37P37
 • ton karta p38P38
 • ton karta p39P39
 • ton karta p40P40
 • ton karta p41P41
 • ton karta p42P42
 • ton karta p43P43
 • ton karta p44P44
 • ton karta p45P45
 • ton karta p46P46
 • ton karta p47P47
 • ton karta p48P48
 • ton karta p49P49
 • ton karta p50P50
 • ton karta p51P51
 • ton karta p52P52
 • ton karta p53P53
 • ton karta p54P54
 • ton karta p55P55
 • ton karta p56P56
 • ton karta p57P57
 • ton karta p58P58
 • ton karta p59P59
 • ton karta p60P60
 • ton karta p61P61
 • ton karta p62P62
 • ton karta p63P63

RAL ton karta pokrivnih boja

RAL ton karta