Izbor boje u ton karti

Pored natur boje drveta od kojeg su izrađeni, furnirana vrata ili vrata izrađena od masiva drveta, kao i nameštaj, moguće je tonirati u bajc po vašoj želji ili u bajc po ton karti, a zatim ih lakirati transparentnim lakom. Svi modeli naših proizvoda se mogu tonirati, odnosno farbati po želji.

Vrata koja se farbaju u pokrivnu boju se najčešće farbaju u belu boju, ali je takođe moguće farbati vrata po RAL ton karti.

Na ovoj strani možete videti bajc ton karte, kao i RAL ton kartu pokrivnih boja.

NAPOMENA: Tonovi i boje na ton kartama bajčeva i pokrivnih boja koje možete videti na ovoj stranici se mogu razlikovati od istih u stvarnosti zbog devijacija koje nastaju usled prikaza na monitoru, kao i od vrste drveta na koje se nanose.
Zato preporučujemo da se tonovi bajca i pokrivnih boja konačno odrede na osnovu fiizičkih uzoraka na drvetu ili furniru.

Ton karta bajčeva

ton karta a1

A1

ton karta a2

A2

ton karta a3

A3

ton karta a4

A4

ton karta a5

A5

ton karta a6

A6

ton karta a7

A7

ton karta a8

A8

ton karta a9

A9

ton karta a10

A10

ton karta a11

A11

ton karta a12

A12

ton karta a13

A13

ton karta a14

A14

ton karta a15

A15

ton karta a16

A16

ton karta a17

A17

ton karta a18

A18

ton karta a19

A19

ton karta a20

A20

ton karta a21

A21

ton karta b1

B1

ton karta b2

B2

ton karta b3

B3

ton karta b4

B4

ton karta b5

B5

ton karta b6

B6

ton karta b7

B7

ton karta b8

B8

ton karta b9

B9

ton karta b10

B10

ton karta b11

B11

ton karta b12

B12

ton karta b13

B13

ton karta b14

B14

ton karta b15

B15

ton karta b16

B16

ton karta b17

B17

ton karta b18

B18

ton karta b19

B19

ton karta b20

B20

ton karta b21

B21

ton karta c1

C1

ton karta c2

C2

ton karta c3

C3

ton karta c4

C4

ton karta c5

C5

ton karta c6

C6

ton karta c7

C7

ton karta c8

C8

ton karta c9

C9

ton karta c10

C10

ton karta c11

C11

ton karta c12

C12

ton karta c13

C13

ton karta c14

C14

ton karta c15

C15

ton karta c16

C16

ton karta c17

C17

ton karta c18

C18

ton karta c19

C19

ton karta c20

C20

ton karta c21

C21

ton karta d1

D1

ton karta d2

D2

ton karta d3

D3

ton karta d4

D4

ton karta d5

D5

ton karta d6

D6

ton karta d7

D7

ton karta d8

D8

ton karta d9

D9

ton karta d10

D10

ton karta d11

D11

ton karta d12

D12

ton karta d13

D13

ton karta d14

D14

ton karta d15

D15

ton karta d16

D16

ton karta d17

D17

ton karta d18

D18

ton karta d19

D19

ton karta d20

D20

ton karta d21

D21

ton karta e1

E1

ton karta e2

E2

ton karta e3

E3

ton karta e4

E4

ton karta e5

E5

ton karta e6

E6

ton karta e7

E7

ton karta e8

E8

ton karta e9

E9

ton karta e10

E10

ton karta e11

E11

ton karta e12

E12

ton karta e13

E13

ton karta e14

E14

ton karta e15

E15

ton karta e16

E16

ton karta e17

E17

ton karta e18

E18

ton karta e19

E19

ton karta e20

E20

ton karta e21

E21

ton karta f1

F1

ton karta f2

F2

ton karta f3

F3

ton karta f4

F4

ton karta f5

F5

ton karta f6

F6

ton karta f7

F7

ton karta f8

F8

ton karta f9

F9

ton karta f10

F10

ton karta f11

F11

ton karta f12

F12

ton karta f13

F13

ton karta f14

F14

ton karta f15

F15

ton karta f16

F16

ton karta f17

F17

ton karta f18

F18

ton karta f19

F19

ton karta f20

F20

ton karta f21

F21

ton karta p1

P1

ton karta p2

P2

ton karta p3

P3

ton karta p4

P4

ton karta p5

P5

ton karta p6

P6

ton karta p7

P7

ton karta p8

P8

ton karta p9

P9

ton karta p10

P10

ton karta p11

P11

ton karta p12

P12

ton karta p13

P13

ton karta p14

P14

ton karta p15

P15

ton karta p16

P16

ton karta p17

P17

ton karta p18

P18

ton karta p19

P19

ton karta p20

P20

ton karta p21

P21

ton karta p22

P22

ton karta p23

P23

ton karta p24

P24

ton karta p25

P25

ton karta p26

P26

ton karta p27

P27

ton karta p28

P28

ton karta p29

P29

ton karta p30

P30

ton karta p31

P31

ton karta p32

P32

ton karta p33

P33

ton karta p34

P34

ton karta p35

P35

ton karta p36

P36

ton karta p37

P37

ton karta p38

P38

ton karta p39

P39

ton karta p40

P40

ton karta p41

P41

ton karta p42

P42

ton karta p43

P43

ton karta p44

P44

ton karta p45

P45

ton karta p46

P46

ton karta p47

P47

ton karta p48

P48

ton karta p49

P49

ton karta p50

P50

ton karta p51

P51

ton karta p52

P52

ton karta p53

P53

ton karta p54

P54

ton karta p55

P55

ton karta p56

P56

ton karta p57

P57

ton karta p58

P58

ton karta p59

P59

ton karta p60

P60

ton karta p61

P61

ton karta p62

P62

ton karta p63

P63

RAL ton karta pokrivnih boja

RAL ton karta