Bezbednost ličnih podataka je bitna

USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu: veb-sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem veb-sajt, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo vas da napustite ovaj veb-sajt.

Vlasništvo nad sadržajem

Veb-sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike i ostali materijal na ovom veb-sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo "MV TEPŠIĆ" d.o.o. ili su na veb-sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. "MV TEPŠIĆ" d.o.o. će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba veb-sajta

Sadržaj veb-sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na veb-sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, "MV TEPŠIĆ" d.o.o. se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom veb-sajtu. Takođe, "MV TEPŠIĆ" d.o.o. ne garantuje da će veb-sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je veb-sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom veb-sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen vašoj situaciji.

Izuzeće od odgovornosti

Veb-sajt koristite na sopstveni rizik. "MV TEPŠIĆ" d.o.o. nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem veb-sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Veb-sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije"MV TEPŠIĆ" d.o.o. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. "MV TEPŠIĆ" d.o.o. ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. "MV TEPŠIĆ" d.o.o. ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem veb-sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti "MV TEPŠIĆ" d.o.o.

Izmena uslova korišćenja

"MV TEPŠIĆ" d.o.o. može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

POLITIKA PRIVATNOSTI

"MV TEPŠIĆ" d.o.o. čuva privatnost svih posetilaca svog veb-sajta i štiti lične podatke posetilaca. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od vas

U načelu možete posetiti ovaj veb-sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi.
Naši serveri sakupljaju imena domena koja su u takvoj formi da ne možete biti identifikovani preko njih. Na pojedinim delovima ovog veb-sajta tražimo lične informacije o vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite putem ovog kontakt formulara. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, broj telefona i e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Podaci o rukovaocu

Pravno lice: "MV TEPŠIĆ" d.o.o., sa sedištem na adresi: Nova Pazova, Vojački put 6 (Industrijska zona) , Matični broj: 08305170, direktor Milan Tepšić.

Pravni osnov za sakupljanje informacija

Pravni osnov za sakupljanje i obradu informacija jeste pristanak lica na koje se podaci odnose a koji daje samim činom popunjavanja i slanja formulara sa podacima putem našeg veb-sajta.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tihe i drugih informacija izmerili broj poseta veb-sajtu, prosečno vreme provedeno na veb-sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg veb-sajta i unapredili njegov sadržaj.
U slučaju da želite da nas kontaktirate putem formulara na sajtu, Vi nam svojom voljom dajete podatke i podrazumeva se da ste time dali pristanak na to. Informacije koje nam tako dajete na čuvanje će biti korišćene isključivo za kontakt sa Vama i odgovor na Vaša pitanja. Informacije neće biti korišćene u bilo koju drugu svrhu. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite i zahtevate brisanje podataka iz naše baze.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvamo zaštićene, a mogu im pristupiti samo naši ovlašćeni zaposleni, državni organi, naši pravni sledbenici u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg veb-sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš veb-sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Upotreba kolačića (Cookies)

Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje vaš Internet pregledač (u nastavku browser) čuva na vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju vašeg browser-a.